Manager

Igor Shishkov

Stand-In Manager
Igor Tarasov

Coach
Alexander Platonov

Assistant Coach 1&2
Dmitrii Riazhskii
Mikhail Cherkovskiy

Physiotherapist
Leonid Obukhov

Doctor
Aleksandr Mikhailikov

Video
Andrey Karev

Players
01  Niklai Bondariuk
02  Evgenii Mokrousov
03  Evgeny Artemov
04  Dmitrii Kuraev
05  Mikhail Proskuriakov
07  Alexander Zhirkov
08  Georgii Arusiia
09  Ilya Larikov
10  Aleksei Godenkov
11  Daniil Karagodin
12  Nikita  Dvoretskii
14  Marat Khairullin
17  Andrey Kuraev
18  Roman Rogov
19  Iaroslav Loginov
22  Ivan Zuikov
23  Dmitry Laptev
27  Sergey Lepeshkin