Players:
1 Bludov Roman
2 Zinevych Oleksandr
3 Onofriuk Maksym
4 Diachenko Oleksandr
5 Bielozerov Oleksii
6 Zmereniuk Volodymyr
7 Diachuk Sergii
8 Moroz Iurii
9 Yakubiuk Danulo
10 Frankov Oleksandr
11 Popov Oleksii
12 Dzemukh Yurii
13 Lipskyi Oleksandr
14 Solomianyi Oleksandr
15 Severin Sergii
16 Kotiuzhynskyi Yevhenii
17 Popovchenko Artem
18 Yurkov Bohdan
19 Skubak Andrii